תהליך ייצור

1. המפעל שלנו

2. חומר QC

2. חומר QC

3. חיתוך

3. חיתוך

3. חיתוך

4. ליטוש ראשון

5. הרכבה

6. דבק

7. QC

8. מסמרים

9.ליטוש

10. QC

11. כונן צירים וסוגר

12. ציור

12. גוסס צבע

13. חריטה

13. חריטת לייזר

14. QC

14. QC

15. מוכן לאריזה

16. חומר אריזה

16. אריזה

17. ארוז היטב

18. טעינת מכולות

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29