תהליך ייצור

1. המפעל שלנו

2. חומר QC

2. חומר QC

3. חיתוך

3. חיתוך

3. חיתוך

4. ליטוש ראשון

5. הרכבה

6. דבק

7. QC

8. מסמר

9. ליטוש

10. QC

11. צירי כונן וסוגר

12. שיבוש

12. גוסס צבע

13. חריטה

13. חריטת לייזר

14. QC

14. QC

15. מוכן לאריזה

16. חומר אריזה

16. אריזה

17. ארוז היטב

18. העמסת מכולה

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29